Fanfare St. Caecilia Nieuw Einde

muziek in de wijk - sinds 1937

© Quarks multimedia
mailQ
Stacks Image 1350
MUZIEK IN DE WIJK
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde staat midden in de samenleving. Zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen op cultureel, muzikaal en sociaal gebied en draagt daarmee op haar wijze een steentje bij aan de instandhouding van het diepgewortelde Limburgse folkloristische erfgoed.

Fanfare St. Caecilia is een vereniging voor iedereen. Naast het produceren van kwalitatief goede blaasmuziek zijn gezelligheid, tolerantie, waardering en respect begrippen die hoog in het vaandel van de vereniging staan.
LID WORDEN
De verenigingscontributie bedraagt € 10,00 per maand, exclusief eventueel lesgeld. Als je zelf geen instrument hebt, dan kun je er een gratis in bruikleen krijgen van de vereniging.
Als u interesse hebt om lid te worden van onze vereniging, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via mailF. Ook bent u altijd welkom om eens binnen te lopen tijdens de wekelijkse repetitie in de repetitieruimte in de Varenbeuk.
Stacks Image 7844
VERENIGING
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde werd op 30 april 1937 opgericht te Versiliënbosch, met de bedoeling kerkelijke en wereldlijke plechtigheden in het toenmalige rectoraat Nieuw-Einde muzikaal op te luisteren. De vereniging heeft in de lange periode van haar bestaan een status en reputatie opgebouwd die in de gemeenschap van Nieuw Einde niet meer weg te denken is.
DOELSTELLING
De oorspronkelijke doelstelling staat ook nu nog hoog in het vaandel van Fanfare St. Caecilia. Te denken valt onder meer aan het opluisteren van E.H. Communie, Sacramentsprocessie, Kerstconcert, straatmarkten en braderieën in de wijk, Carnavalsoptocht, Parochietreffen en niet te vergeten het brengen van serenades aan mensen uit de gemeenschap die iets speciaals te vieren hebben.
Naast deze wijkgerichte activiteiten geeft de fanfare regelmatig concerten in de regio samen met bevriende zusterverenigingen.
Ook binnen de eigen vereniging wordt op allerlei wijze gewerkt aan verhoging van de muzikale kwaliteit. Naast de wekelijkse repetities is er bijv. jaarlijks een erg geslaagd solistenconcours, waarbij leden van de vereniging hun muzikale kunnen tonen en laten beoordelen door een deskundige jury.
Alt image
Stacks Image 7849
Stacks Image 7866
BESTUUR
Het bestuur van Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde bestaat zowel uit spelende leden als niet-spelende leden. M.a.w. iedereen die betrokken is bij de vereniging, of hij/zij nou muzikant is of niet, kan gekozen worden in het bestuur. Dat gekozen worden gebeurt volgens een rooster van periodiek aftreden elk jaar in de Jaarvergadering. Bestuursleden hebben normaliter zitting voor drie jaar en zij kunnen zich na de periode van drie jaar herkiesbaar stellen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
• Ronald Kooi - voorzitter
• Beatrice Falize - Peters - secretaris
• Wim Vrolings - penningmeester

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door diverse commissies:
• sponsoringcommissie: Nolly Jochems, Piet Jochems en Jo Klerks
• muziekcommissie: Xander Urlings, Marco Stienen, Nolly Jochems
• commissie PR: Will Mertens
secretariaat Beatrice Falize - Peters
Benzenraderweg 103
6417 SL Heerlen
mailF

volg de fanfare ook op Facebook